Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Α. Exhibitors

Ξεχωρίζουν τα καλύτερα εκθεσιακά περίπτερα/ stands με συμμετοχή σε εγχώριες ή και διεθνείς εκθέσεις. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν εκθέτες, κατασκευαστές περιπτέρων ή άλλοι προμηθευτές.

Α.1 Exhibition Stand

Ξεχωρίζουν τα περίπτερα ως προς το σύνολο του εκθεσιακού χώρου που χρησιμοποίησαν.

Α.1.1 Stand over 200 sqm

Α.1.2 Stand 100-200 sqm

Α.1.3 Stand 50-100 sqm

Α.1.4 Stand 25-50 sqm

Α.1.5 Stand up to 25 sqm

Α.2 Exhibition Sector

Ξεχωρίζουν τα περίπτερα ως προς το αντικείμενο της έκθεσης ή τον κλάδο που δραστηριοποιείται ο εκθέτης.

Α.2.1 Agriculture

Α.2.2 Car & Automotive

Α.2.3 Construction & Build

Α.2.4 Environment & Energy

Α.2.5 Fashion & Beauty

Α.2.6 Food & Beverage

Α.2.7 Home & Furniture

Α.2.8 Hobbies / Entertainment & Wellness

Α.2.9 Maritime / Transport & Logistics

Α.2.10 Pharma & Healthcare

Α.2.11 Technology

Α.2.12 Tourism & Hospitality

Α.2.13 Wedding & Child

Α.2.14 Other*

Α.3 Best in Design

Ξεχωρίζουν τα εκθεσιακά περίπτερα ως προς το σχεδιασμό τους.

Α.3.1 Exterior Design Stand

Α.3.2 Interior Design Stand

Α.4 Storytelling Stand

Ξεχωρίζει το περίπτερο που περιγράφει καλύτερα τη μάρκα της εταιρείας και των προϊόντων της.

Α.5 Reusable Stand

Ξεχωρίζει το περίπτερο που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Α.6 Sustainable stand

Ξεχωρίζει το περίπτερο που έχει υιοθετήσει βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Α.7 Best Use of Technology Stand

Ξεχωρίζει το περίπτερο που χρησιμοποίησε προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας.

Α.8 Best Use of Display Systems

Ξεχωρίζει το περίπτερο που χρησιμοποίησε συστήματα προβολής (Modular, portable, pop-up).

Α.9 Best Booth Staffing

Ξεχωρίζει η ομάδα που μπορεί να υποστηρίξει με επιτυχία τις ανάγκες ενός εκθεσιακού περίπτερου.

Α.10 Most Interactive Stand

Ξεχωρίζει το περίπτερο με τη μεγαλύτερη διαδραστικότητα και τη συμμετοχή του κοινού.

Α.11 Best Brand Expansion Stand

Ξεχωρίζει το περίπτερο που μέσα από το σχεδιασμό, την καινοτομία στη χρήση υπηρεσιών και την όλη υποστήριξή του αναδεικνύει με επιτυχία την μάρκα που φιλοξενεί.

Α.12 Best Pavillion / Εθνικό Περίπτερο

Ξεχωρίζουν οι επίσημες εθνικές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις.

* Σε περίπτωση διάκρισης θα δοθεί βραβείο που θα αναφέρει τον συγκεκριμένο κλάδο.

Β. Exhibitions

Στην ενότητα αυτή ξεχωρίζουν οι εκθέσεις

B.1 Best Trade Fair show (B2B) over 12.000sqm

B.2 Best Trade Fair show (B2B) under 12.000sqm

B.3 Best Consumer Show (B2C) over 12.000sqm

B.4 Best Consumer Show (B2C) under 12.000sqm

B.5 Top Industry Impact Exhibition

Βραβεύεται η έκθεση που έχει τον πιο ισχυρό αντίκτυπο στην αγορά που απευθύνεται και συγκεντρώνει υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον.

B.6 Best Newcomer

Βραβεύεται η έκθεση που διοργανώθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια (2018-2019) και παρουσίασε αξιοσημείωτη επιτυχία συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της αγοράς επιφέροντας θετικό αντίκτυπο σε τοπικό ή και εθνικό επίπεδο.

B.7 Best International Trade Show

Βραβεύεται η έκθεση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, τόσο από συμμετοχή εκθετών όσο και από τη συμμετοχή επισκεπτών του εξωτερικού.

B.8 The Unique Show

Βραβεύεται η έκθεση που πρωτοτυπεί και ξεχωρίζει για τη μοναδικότητά της.

B.9 The Knowledge Hub

Βραβεύεται η έκθεση που κατά τη διάρκειά της διοργανώνει και φιλοξενεί πλούσια agenda παράλληλων εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων ενισχύοντας την εκπαιδευτική εμπειρία των εκθετών και επισκεπτών αλλά και παράλληλα δίνεται η ευκαιρία για σημαντικές επαφές και networking

B.10 The Fastest Growing Show

Βραβεύεται η έκθεση που παρουσιάζει αύξηση στον αριθμό των εκθετών και επισκεπτών και στρέφει πάνω της το εμπορικό ενδιαφέρον της αγοράς.

B.11 Most Experiential Exhibition

Βραβεύεται η έκθεση που προσφέρει μοναδική εμπειρία στο κοινό της (εκθέτες και επισκέπτες) και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα για την ενίσχυση της (εκθεσιακός χώρος, τεχνολογία, εκδηλώσεις, βιωματική και εκπαιδευτική εμπειρία)

B.12 The Sustainable Exhibition

Βραβεύεται η έκθεση η οποία υιοθέτησε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών είναι η διαχείριση και μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, διαχείριση εγκαταστάσεων με την εφαρμογή πρακτικών και τεχνολογιών που προστατεύουν το περιβάλλον (καθαριότητα, ανακύκλωση). Επίσης αξιολογείται και ο βαθμός συμμετοχής του κοινού για αυτές τις πρακτικές.

B.13 Most Interactive Exhibition

Βραβεύεται η έκθεση που χρησιμοποιεί μέσα τεχνολογίας για τη συμμετοχή του κοινού της.

B.14 CSR – Συμβολή στην τοπική κοινωνία

Βραβεύεται η έκθεση που μέσα από τη διοργάνωσή της συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γ. Practices, Facilities, Services

Στην ενότητα αυτή ξεχωρίζουν οι εκθέσεις/ διοργανωτές ως προς τις πρακτικές, πρωτοβουλίες και υπηρεσίες που χρησιμοποίησαν για να αναδείξουν μία διοργάνωση.

Γ.1 Best Use of Traditional Media

Βραβεύεται η διοργανώτρια εταιρεία που έχει κάνει την πιο αποτελεσματική χρήση στα εργαλεία του παραδοσιακού Marketing όπως π.χ. διαφήμιση στην τηλεόραση, ραδιόφωνο.

Γ.2 Best Use of Social Media

Βραβεύεται η διοργανώτρια εταιρεία που έχει κάνει την πιο αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin, Messenger) κατά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας μιας έκθεσης.

Γ.3 Best Use of Technology

Είτε πρόκειται για εφαρμογές software και apps, είτε για τεχνολογικά μέσα που επηρεάζουν την εμπειρία του κοινού, βραβεύεται η εταιρεία που επένδυσε σε αυτόν τον τομέα για να ενισχύσει την καινοτομία και τη δια δραστικότητα της διοργάνωσης

Γ.4 Best Use of Catering Services

Βραβεύεται η εταιρεία που παρουσίασε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εστίασης κατά τη διάρκεια μίας διοργάνωσης.

Γ.5 Best Use of Registration and Ticketing Services

Βραβεύεται η διοργανώτρια εταιρεία που πρόσφερε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού της.

Γ.6 Best Use of Information Kiosk

Βραβεύεται η διοργανώτρια εταιρεία που κατά τη διάρκεια μίας διοργάνωσης χρησιμοποίησε υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφοριών για τους επισκέπτες της έκθεσης.

Γ.7 Best Use of Security Services

Βραβεύεται η διοργανώτρια εταιρεία η οποία επένδυσε στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.

Γ.8 Most Outstanding Marketing Campaign

Βραβεύεται η εταιρεία που έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες κατά τη διοργάνωση μίας έκθεσης.

Γ.9 Best Post Event Activities

Βραβεύεται η εταιρεία η οποία επένδυσε σε δραστηριότητες που ενισχύουν και ενδυναμώνουν τη σχέση του διοργανωτή με τους πελάτες του.

Δ. Organizers

Ξεχωρίζουν οι διοργανωτές εκθέσεων για την επένδυσή τους στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας τους.

Δ.1 Best Organizer Μarketing Team

Βραβεύεται η διοργανώτρια εταιρεία που έχει επενδύσει στους ανθρώπους των πωλήσεων, της επικοινωνίας, του marketing για να αναδείξει το υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον της έκθεσης, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό εκθετών και επισκεπτών.

Δ.2 Best Operations Team

Ξεχωρίζει η ομάδα που μέσα από τη δομή, τους ρόλους και την υλοποίηση πρωτοβουλιών εξυπηρέτησης και οργάνωσης των υπηρεσιών της επιφέρει υψηλές λειτουργικές επιδόσεις.

Δ.3 Best People Management Team

Το βραβείο θα δοθεί στην εταιρεία ή το φορέα που έχει επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό υιοθετώντας καλές πρακτικές ανάπτυξης και εκπαίδευσης, προσλήψεων, προσέλκυσης και διαχείρισης ταλέντων αλλά και πραγματοποίησης προγραμμάτων team building, υγείας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο.

Ε. Providers

Συμμετέχουν και διακρίνονται οι προμηθευτές που προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά των εκθέσεων, εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας εκθεσιακής παρουσίας και προσδίδουν υψηλά οφέλη στην εμπειρία του κοινού.

Ε.1 Audiovisual Equipment & Services

Ε.2 Lighting Equipment & Services

Ε.3 Catering Services

Ε.4 Registration and Ticketing Services

Ε.5 Transfer Services

Ε.6 Transport & Logistics Services

Ε.7 Decorations

Ε.8 Promotional Products

Ε.9 Photo and Video Services

Οι κορυφαίες διακρίσεις

Exhibition Design & Construction of the year

Απονέμεται στον κατασκευαστή που έλαβε τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των βραβείων που κατέκτησε στις κατηγορίες βράβευσης που βρίσκεται στην ενότητα Α.

Exhibition of the Year

Απονέμεται στην έκθεση που έλαβε τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των βραβείων που κατέκτησε στις κατηγορίες βράβευσης που βρίσκονται στις ενότητες Β & Γ.

Exhibition Marketer of the year

Απονέμεται στην εταιρεία που τα brand της έλαβαν αθροιστικά τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης στις κατηγορίες βράβευσης που βρίσκονται στην ενότητα Α.

Exhibition Brand of the Year

Απονέμεται στο Brand που έλαβε τον υψηλότερο βαθμό αξιολόγησης όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των βραβείων που κατέκτησε στις κατηγορίες βράβευσης που βρίσκονται στην ενότητα Α.

* Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει τους εξής πόντους: Το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους κα το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Δικαίωμα υποψηφιότητας

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα διοργανωτές εκθέσεων, εκθέτες, κατασκευαστές εκθεσιακών περιπτέρων και προμηθευτές του κλάδου. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι συμμετέχοντες.

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Marketing Week