Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιότητες-Χορηγίες

Κωνσταντίνος Ραμπίδης, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 309), e-mail: [email protected]

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Marketing Week