Πληροφορίες & Όροι συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα υποψηφιότητας

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα όλοι οι χώροι εκδηλώσεων που φιλοξενούν ή διοργανώνουν οποιαδήποτε εκδήλωση (κοινωνική, εταιρική, επιχειρηματική, πολιτιστική, αθλητική). Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι συμμετέχοντες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Η Υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 28/02/2020:
Να επισκεφτείτε το site των βραβείων, www.exhibitionawards.gr, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected] (Υπεύθυνου Συμμετοχών)

Ζητούμενα υποψηφιότητων

1. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το περίπτερο / έκθεση / την πρωτοβουλία / τη λύση που προτείνατε/, το έργο που ολοκληρώσατε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε σχετικά με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης. Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία.

 • Περιγραφή του εκθεσιακού περιπτέρου/stand (Ενότητα Α): Σε ποια έκθεση συμμετείχατε; Πόσα τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν; Ποια η κύρια δομή του; Τι το ξεχωριστό έχει σε διακόσμηση και αισθητική (added value)
 • Περιγραφή της έκθεσης (Ενότητα Β): Ποιο το θέμα της έκθεσης; Πόσα τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν; Που φιλοξενήθηκε; Πόσους επισκέπτες υποδέχτηκε; Πόσοι ήταν οι εκθέτες; Ποιες οι παράλληλες εκδηλώσεις έγιναν;
 • Συνεργασίες (Ενότητα Α,Β,Γ,Δ,Ε): Με ποιους προμηθευτές συνεργαστήκατε; Ποια ομάδα από την εταιρεία σας συνέβαλε στην ολοκλήρωση του έργου;
 • Πρωτοτυπία/Καινοτομία (Ενότητα Α,Β,Γ,Ε): Ποιες καινοτόμες πρακτικές υιοθετήθηκαν σε εξοπλισμό, υποδομή, υποστήριξη του περιπτέρου/ έκθεσης.Ποια η συμβολή της ομάδας έργου;
 • Project (Α,Β,Γ,Δ,Ε): Περιγράψτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε, το feedback που πήρατε, την απήχηση που είχε στους επισκέπτες της έκθεσης. Ποιο ήταν το budget που επενδύσατε και ποια τα sales lead;

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευτεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα Μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

4. Φωτογραφίες (minimum 8 αρχεία .jpg, έως 4ΜΒ το αρχείο) Ενότητα Α,Β,Γ,Ε (Υποχρεωτικά), Ενότητα Δ (προαιρετικά)

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της υποψηφιότητάς σας, είναι απαραίτητο να συνοδεύσετε το κείμενο με φωτογραφίες του χώρου. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής, λόγω τόσο της βαρύτητάς τους στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και λόγω της πιθανής δημοσίευσής τους, ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων, στην περίπτωση βράβευσης.

5. Γραφήματα / Κάτοψη (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) ή και κάτοψη εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – έως 2 αρχεία .mp4, έως 50MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και αφού ληφθούν υπόψη το κείμενο και τα υλικά που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας.

 1. Καινοτομία
 2. Επενδύσεις
 3. Συνέργειες
 4. Αντίκτυπος στην αγορά (εμπορικό ενδιαφέρον)
 5. Εμπειρία επισκέπτη/ πελάτη

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας, θα λάβετε αποδεικτικό της υποβολής σας. Ελέγξτε το προσεκτικά και επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο λάθος. Η διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση από την Κριτική Επιτροπή, η διοργάνωση θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία στην οποία εργάζονται
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
 • Υποψηφιότητες από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται.

Τα μέλη των Επιτροπών μπορούν επίσης να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση κάποιας άλλης συμμετοχής, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/ και Bronze βραβεία.

Σηµ.: Ο Πρόεδρος και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να μην απονείμουν κορυφαία βραβεία (awards of the year), είτε συνολικά είτε μεμονωμένα.

Κριτική Επιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή. Η σύνθεση της θα ανακοινωθεί σύντομα.

Κόστος υποψηφιότητας

 • 1η υποψηφιότητα: 300 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 3 υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 9η – 20η: 180 € + 24% Φ.Π.Α.
 • Κάθε επόμενη υποψηφιότητα από 21η και άνω 160 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων.
Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.
Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Marketing Week